Geboortegift.nl de grootste leverancier van luiercadeaus in Europa!

Geboortegift Disclaimer

De informatie aangeboden op deze website is met grote zorg samengesteld. Echter, Geboortegift.nl kan niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Geboortegift.nl (ook niet via een eigen netwerk). 

Geboortegift.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel Geboortegift.nl alles in werk stelt om misbruik te voorkomen, is Geboortegift.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. 

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Geboortegift.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Mocht je vragen hebben over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op via [email protected]